RUMIFORM HAKKINDA

Geçen yirmi yıldan beri, hayvansal üretim bir hayli değişmiştir. Büyük ölçüde yoğun hayvan yetiştirmek minimal maliyete üretim yapan büyük çaplı üretim birimlerinde gerçekleştirilmektedir. Bu yüksek performans amaçlı hayvan yetiştirme her zaman hayvanın sağlığından yana değildir. Ayrıca, enfeksiyon riski de artmıştır.

Zamanla birlikte, hayvanları sağlıklı ve performanslarını iyi tutmak için kaliteli ilaçlara ve sağlığı-beslenmeyi destekleyen ürünlere muazzam bir gereksinim duyulmasına yol açmıştır. Çok sayıda antibiyotik dahil olmak üzere, sentetik ve kimyasal ürünler geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüştür. Tabii ki şaşırtıcı sonuçlarla birlikte !

Ancak, birkaç yıl sonra, bu tedavilerin ve uygulamaların yan etkileri kendilerini hissettirmişlerdir. Son yıllarda, daha dirençli bakteriler türemiştir. Bu da mevcut üretim yöntemlerini tehdit etmektedir.

Dünyada ve Türkiye de son yıllarda bitkisel ekstratların, insan ve hayvan sağlığı-beslenmesi alanında tedavi-beslenmeyi destekleyici ürünler olarak kullanımları ilgisi her geçen gün artan ,yükselen bir çizgi izlemektedir.

GREEN, tamamen doğal, % 100 bitkisel ekstratlardan oluşan, kalıntı bırakmayan, sentetik-kimyasal olmayan, insan-çevre ile dost ürünleri, Türkiye hayvancılık sektörünün kullanımına yeni bir pencereden , bu anlayış ve perspektifle sunmak hedefi ile kurulmuştur.

Merkezi Belçika da bulunan ve tamamen benzer anlayışı benimsemiş HERBAVITA BVBA firmasının ürünlerinin Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır.

HERBAVITA, doğayla uyumlu olmakla birlikte sağlıklı, organik ve dengeli hayvan bakımı-beslemeyi sağlamayı amaçlamaktadır. HERBAVITA, hem çevre hem doğayla uyumlu, ancak ekonomik ölçüde karlı, hayvan yetiştirme alternatiflerini sunmaktadır.
HERBAVITA, ürünleri için tek bir ortak başlangıç noktasına dayanmaktadır: değerli doğal maddelerin tedariki ile oluşturulan, hayvanların direncini arttıracak, performanslarını destekleyecek ürünlerle, sağlıklı kalmaları için kendi kaynaklarına dayanmalarını sağlamak.
HERBAVITA, daha sağlıklı çevre, daha sağlıklı hayvan ve sonuç olarak daha sağlıklı insan için katkıda bulunmaktadır.
Tüm ürünleri %100 doğal içeriklerden oluşmaktadır. HERBAVITA, ürünleri geleneksel ilaçlar değildir ! Bu nedenle geri çekme süresi ve yan etkileri yoktur.
HERBAVITA da, yeni ürünler sadece geniş çaplı bilimsel araştırma ve yoğun test sonucunda piyasaya sürülmektedir. Avrupa da; HERBAVITA ürünleri başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu anlayış birliği ve perspektifle, ismimiz GREEN ve rengimizde yaşamın,doğanın rengi olan yeşildir. Türkiye hayvancılık sektöründe yemyeşil bir sayfa açmanın gururunu taşıyoruz.

ABOUT RUMIFORM

During the past two decades, animal farming has diversified. Intense and big volume animal farming is being realized by massive foundations with rather minimal costs. This high permormance farming, however is not always in the favor of animals’ health. On the other hand, there are high infection risks.

In time, in order to keep animals healthy with a an effective performance, better medicines and healthy nutritions became essential. In line with this, massive antibiotics and chemical substances were developed and took place in the markets…ofcourse, with some astonishing results.

Right after few years, there were side effects! During the last couple of years, more resistant bacterias derived and became a considerable threats in for the animals.

Both in the world and in Turkey, the interest for herbal extracts have been highly increased for both human’s and animal’s health

GREEN, has been founded in order to supply products which are 100% natural, nutritions of herb extracts, has zero residue, non-chemical and non synthetic, friendly with environment with a unique mission and new understanding for animal farming.

Green is the distributor of a Belgium based company, in line with the same understandig with us, HERBAVITA BVBA.

HERBAVITA has a mission of nature friendly, healthy, organic and well balanced animal farming. HERBAVITA, offers affordable, economical alternative natural solutions.
HERBAVITA, products rely on one common sense which is naturally increase animals’ health and their immune systems, supporting their performances by supplying natural herbal extracts which are already existing in nature.

All products are 100% natural. HERBAVITA, products are not conventional medicines! Therefore, there are no side effects.
HERBAVITA products take place in the market after intensive tests and well rounded reasearchs. HERBAVITA products are being consumed in Europe with highly successful results.

The merge of these understandings and perspectives, our company’s name is GREEN which is the symbol of “standing for the nature”. We are so proud to start a brand new era in animal farming and caring in Turkey.